QS01
QS02
QS33
awasv

Kompaniýanyň tertibi

TakmynanDILITHINK

DILITHINK müşderä gönükdirilen, dürli ýurtlarda we pudaklarda müşderilere hyzmat edýär,
we müşderilere professional ac dc power adapter güýç çözgütleri bilen üpjün edýär.

DILITHINK-iň ac dc güýç adapteri kiçi durmuş enjamlarynda, IT aragatnaşygynda, ses we wideo, kompýuter enjamlary, jübi telefonynyň gurallary, howpsuzlyk, güýç gurallary, maşynlar we enjamlar, ene we çaga önümleri, öý haýwanlary we lukmançylyk önümlerinde ulanylýar.

2005

2005-nji ýylda esaslandyryldy

3YL

Hil kepilligi

650

650 önümçilik işgäri

Köpräk oka

Önüm merkezi

Haryt kategoriýasy

<spna>Diwar

Diwar-dakyň

Köpräk oka
Iş stoly

Iş stoly

Köpräk oka
Univershliumumy

Univershliumumy

Köpräk oka
PD çalt zarýad beriji

PD çalt zarýad beriji

Köpräk oka

Haryt amaly meýdany

Arza

nyşany nyşan02
Kiçi durmuş enjamlary
nyşany nyşan02
IT aragatnaşyk
nyşany nyşan02
Ses we wideo
nyşany nyşan02
Kompýuter enjamlary
nyşany nyşan02
Jübi telefonynyň gurallary
nyşany nyşan02
Howpsuzlyk
nyşany nyşan02
Kuwwat gurallary
nyşany nyşan02
Enjamlar we enjamlar
nyşany nyşan02
Haýwanat önümleri
nyşany nyşan02
Lukmançylyk

Kuwwatly adapter çözgüt hünärmeni

Wideoo

Müşderilere önümçilik prosesimize we önümiň hiline gözegçilik ulgamyna hakykatdanam düşünmeklerini aňsatlaşdyrmak üçin önümçilik prosesi we önümiň hiline gözegçilik baradaky wideony şu ýerden görüp bilersiňiz.

Elektrostatik synag

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

Üstünliklerimiz

Näme üçinBizi saýlaň

nyşany

Şahadatnama pudagy

Şahadatnama pudaklary: iec62368, iec61558 IEC60065, IEC60335 we 61347 synpy

nyşany

Omörite hyzmat

Customöriteleşdirilen hyzmat elektrik üpjünçiligi ýa-da PCB tagtasy bolup biler

nyşany

Customöriteleşdirilen hyzmat elektrik üpjünçiligi ýa-da PCB tagtasy bolup biler

Kemçilik derejesi azyndan 0,2% gözegçilikde saklanmalydyr

nyşany

Eltip beriş senesi

Iň gysga möhlet 15 gün, adaty 30 gün

nyşany

Önümleriň doly görnüşi

6W-dan 360W-a çenli önümleriň doly görnüşi

nyşany

Hakyky tanamak

Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika Europeewropa, Angliýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa we Awstraliýa ýaly şahadatnama doly

Habar maglumatlary

Iň soňkyHabarlar

habarlar

2022-nji ýylda DILITHINK Gan güýçlendiriji 30W

“Apple” takmynan 30W goldaýan we täze forma faktor dizaýnyna eýe bolan 2022-nji ýylda “iPhone” üçin indiki GaN güýçlendirijisini çykaryp biler.Zarýad beriji pudagyň ösüşini dowam etdirýäris we PD30W G ösdürýäris ...

habarlar

140W çalt zarýad berildi , DIL ...

USB PD3.1 çalt zarýad beriji, 28V, 36V we 48V durnukly naprýa stageeniýe toplumynyň üç toplumyny öz içine alýan resmi taýdan sanawda.Iň ýokary zarýad beriş güýji indi 240W-a çenli ýokarlandy, bu goldaýan enjamlaryň gerimini giňeldýär ...

habarlar

Apple ýokary kuwwatly, Täze USB PD3.1 ...

2021-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda ir sagat 1-de “Apple” USB PD3.1 çalt zarýadly ilkinji Macbook PRO bolan M1 PRO / M1 MAX prosessor bilen Macbook PRO 2021-i resmi taýdan yglan etmek üçin çäre geçirdi.Täze 140W USB-C we kabeli bolan Apple ...